Engageret personale

Behagelige omgivelser

Høj kvalitet

Få foretaget en rodbehandling eller rodspidsamputation i Hvidovre, København

Hvidovre Tandklinik udfører rodbehandling nær dig. Der kan være mange årsager til, at en tand skal rodbehandles/endobehandles.

Du vil opleve en smertefri rodbehandling, og at vi følger det tempo, som du føler dig tryg ved, således du er godt tilpas under hele rodbehandlingen.  Kontakt Hvidovre Tandklinik ved at ringe på telefon 3675 1223 eller sende en e-mail på kontakt@hvidovre-tk.dk.

Hvordan foregår en rodbehandling?

Der kan være mange årsager til, at en tand skal rodbehandles/endobehandles. Disse årsager kan være: en knækket tand (hvor nerven er involveret), en beskadigelse af tandnerven pga. et traume, et stort hul (cariesangreb), betændelse af nerven eller en død nerve (nekrotisk nerve).

Efter bedøvelsen starter selve rodbehandlingen, hvor vi borer et hul i tanden, der fjerner evt. caries og inficeret tandvæv. Dette giver adgang til nerven, som fylder noget af tandkronen og tandrødderne.  Et røntgenbillede tages for at bestemme røddernes længde. Nervevævet (som er betændt) fjernes. Nervekanalen/-kanalerne renses for inficeret væv og bakterier, og skylles med rensende og bakteriedræbende skyllemidler, som desinficerer rodkanalerne. Når kanalerne er tilstrækkeligt rene, så fylder vi dem med specielle rodfyldningsmaterialer, der forhindrer kanalerne i at blive genkoloniseret af nye bakterier.

For at en rodbehandling kan være succesfuld, så kræver det at man arbejder under aseptiske og sterile forhold, så man forhindrer nye bakterier i at inficere området. Rodbehandlingen foretages via mekanisk udrensning koronalt og apikalt med rodfile (af nikkel-titanium) samt antibakterielle væsker som natriumhypoklorit. 

Kanalerne skal udrenses til 1 mm fra apex (rodspidsen), og skal udvides tilstrækkeligt for at sikre en grundig udrensning. For at sikre os at vi har de korrekte mål tager vi flere røntgenbilleder undervejs; dels for at finde den rette længde af rodkanalerne, og dels for at sikre at vi har renset og fyldt kanalerne til den rigtige længde. Vi arbejder med halve mm for at sikre en tilstrækkelig og sufficient rodbehandling og rodfyldning. 

Ring mig op

Du er altid velkommen til at skrive til os, hvis du skal bestille en tid eller har et spørgsmål. Så ringer vi dig op hurtigst muligt.

Contact Us

Værd at vide før rodbehandling

Når en tand rodbehandles, fjernes tandens nerve, og rodkanalen fyldes op. Behandlingen kræver ofte flere besøg. Rodbehandlingen lykkes i gennemsnit i omkring 90 % af tilfældene for hver rodkanal, dog afhængig af den enkelte rodkanals anatomi og tilgængelighed. Prisen for en rodbehandling afhænger af hvor mange rødder tanden har, dvs. hvor mange rodkanaler, der skal rodbehandles.

Hvornår laver man en rodbehandling?

Der er flere grunde til at en tand skal gennemgå en rodbehandling. Disse grunde kan være: Profund caries, tandtraume, tandfraktur (fraktur af krone og/eller rod, hvor nerven er involveret), revner/infraktioner i tanden, retention causa.

Smerteoplevelsen inden rodbehandling

Patienter, der skal have en rodbehandling, kan have flere forskellige oplevelser. De kan opleve alvorlige smerter ved indtag af koldt og varmt og ved tygning. Her taler vi om dunkende eller jagende smerter, som ikke forsvinder med almindelig smertelindrende medicin (panodiler og ipren). Patienterne oplever typisk at smerterne er så ulidelig, at de ikke kan sove eller at de står op om natten pga. smerterne. Her taler vi om spontane uprovokerede smerter, som kommer og forsvinder. Sådanne smerter kommer typisk ved betændelse i nerven.

Er der til gengæld en rodspidsbetændelse, hvor bakterierne trænger ud af nervekanalen og hober sig op ved rodspidsen, så er smerteoplevelsen en anden. Her er det typisk ved tygning man oplever en ekstrem smerte, tanden kan føles for ”høj” eller der kan være en tandbyld. Her er smerterne murrende og konstante (er der hele tiden, og ikke i perioder, som tilfældet ved ovenstående nervebetændelse).

Her er nerven typisk helt død, og der er bakterier i hele nervekanalen. Dette kan bekræftes under en rodbehandling, hvor nervekanalen er ildelugtende. Kontakt os enten via vores kontaktformular, e-mail kontakt@hvidovre-tk.dk eller på telefon 3675 1223.

Har du skæve tænder? Så kan du også bestille tid til en tandregulering i København. Ring på 36 75 12 23 eller send dine tandlæger en mail på kontakt@hvidovre-tk.dk.

Efter rodbehandlingen

Efter rodbehandlingen kan tanden godt føles lidt øm, særlig for de behandlinger, der laves over én seance, da man har været oppe og ”rode” i nerven. Efter en uge bør symptomerne aftage helt. Hvis der er persistens eller forværring af symptomerne, skal man kontakte tandlægen.

Efter rodbehandlingen er tanden mere svækket end før behandlingen. Dette skyldes at man fjerner kilden til næringsstoffer og ilt fra tanden ved at fjerne nerven. Dette gør at tanden bliver mere tør og sprød, og har derved større chance for at knække. Desuden er tanden udhulet i vores forsøg på at fjerne carieslæsionen og den mængde sund tand, der står ovenover nerven. Særlig i kindtandsregionen er belastningen på disse tænder stor, og hvis tanden skal udføre sin funktion med at knuse og tygge maden, så bliver resttandsubstansen udfordret. Derfor anbefaler vi næsten altid en kronebehandling på de rodbehandlede tænder. Og tandlægen vil vurdere om der er tandsubstans nok til at få lavet en krone med det samme, eller om tanden skal have en rodstift (i den rodbehanlede tand)og en plastisk opbygning inden krone-behandlingen.

En korrekt udført rodbehandling har en succesrate på mellem 85 og 90 procent. Og de behandlinger, der mislykkes, skyldes typisk små bikanaler nede ved rodspidsen, der gemmer nogle bakterier, der formerer sig og geninficerer området. Ved mislykkede rodbehandlinger kan man forsøge at operere tanden ved en rodspidsamputation, hvor man typisk fjerner/amputerer 3-4 mm af rodspidsen og derved årsagen til betændelsen; men i værste fald må tanden trækkes ud.

De fleste rodbehandlede tænder (tænder, der har gennemgået en rodbehandling) bør senere have en krone. Undersøgelserne viser at, i gennemsnit er risikoen for at miste tanden 6 gange større efter 10 år, hvis den ikke krones.

Profund caries

Den typiske og mest normale årsag til en rodbehandling er, at hullet i tanden (cariesangrebet) bliver så stort, at nerven bliver betændt og skal have en rodbehandling, så både symptomerne kan aflives og betændelsen/bakterierne i pulpa kan fjernes. Kontakt Hvidovre Tandklinik hvis du ønsker en rodbehandling. Du kan få fat i os ved at ringe på telefon 3675 1223 eller sende en e-mail på kontakt@hvidovre-tk.dk.

Tandnerven/pulpa reagerer ved at trække sig tilbage, danne ekstra tandvæv (dentin) indefra og beskytte sig selv lige så snart der opstår et hul (carieslæsion). Hvis udviklingen af hullet sker for hurtigt i forhold til at nerven kan nå at trække sig tilbage, så vil bakterierne nå tandnerven og forårsage en nervebetændelse, med deraf følgende smerter. En tand kan ikke modstå et bakterielt angreb, men kun forsinke involveringen af nerven ved at forstærke ”skjoldet”/dentinen inden. Dette sker ved at immunforsvaret aktiveres. Det er bakterierne og disses affaldsstoffer, som trigger immunsystemet, der forsøger at forhindre bakteriernes indtrængen i nerven. Denne aktion er desværre ikke uden bekostning, da dette vil udløse en inflammation, med deraf følgende smerter. Cellerne (blandt andet lymfocytter og hvide blodlegemer) hørende til immunforsvaret hober sig op i tanden, og det medfører at nervevævet nedbrydes. Det nedbrudte væv fra nerven fungerer som næring til de mange bakterier, som koloniserer pulpa, hvor de kan sidde uforstyrret og formere sig.

Som tidligere nævnt, så kan cariesudviklingen ske alt for hurtigt til at immunsystemet kan reagere, og det vil så medføre nervedød. Dette giver ikke nødvendigvis smerter, da nerven bare kan dø hen uden at man opdager det. Dette kan dog ses på et røntgen-billede, hvor det vil vise sig som en opklaring på rodspidsen (apex), der er tegn på at bakterierne har trængt ud af nervekanalen og allerede har voldt skade på knoglen omkring rodspidsen. Derved tales om Parodontitis Apicalis, som både kan være akut (med smerter) eller kronisk (uden smerter).

Hvis ikke tanden behandles for denne rodspidsbetændelse, så er der risiko for at der kan komme en hævelse/tandbyld, hvor bakterierne og disses affaldsstoffer søger afløb for trykket. Det gør de ved at ødelægge knoglen foran eller bagved tanden og komme ud til slimhinden, hvor en hævelse bliver tydelig (enten i kinden eller ind i munden). Denne hævelse (absces)og trykket omkring den bliver til tider lettet ved at slimhinden brydes via en fistel og pusagang. Nogle gange er man som behandler selv nødt til at skabe drænage fra hævelsen, for at mindske infektionen. Dette gøres ved at incidere og dræne hævelsen for pus (som er bakterier, blod og affaldsprodukter). Ubehandlet profund caries kan ende med en rodbehandling.

Tandtraume

Ved et uheld eller fald kan man komme til at beskadige eller knække sin tand. Beskadigelsen kan være i form af, at tanden skubbes op i kæben (intrusion), trækkes ned i forhold til sin position (extrusion), flytte sig i knoglen (laterotrusion) eller komme helt udenfor alveolen (exartikulation). Har du en knækket tand? Så book en tid til tandlæge i Hvidovre, København. Nogle gange kan det også bare være et hårdt slag, der ikke medfører ovenstående bevægelser.

Tandtraume kan nogle gange give en lille fraktur (ukomplioceret), som kan være billigt sluppet med en plast-fyldning. Andre gange kan frakturen involvere noget af nerven (fractura corona/radix dentis complicata), som nødvendiggør en rodbehandling. 

 Nogle gange kan et usynligt slag, selvom der ikke har været fraktur, eller en ukompliceret fraktur ende med en rodbehandling. Det er derfor man kontrollerer tanden og observerer den løbende efter traume/et hårdt slag, selvom der ikke er synlige skader eller symptomer fra tanden. Hvis tanden bliver ”blålig/grålig” er det tegn på at der er blødning inde i tanden, hvor proteinet hæmoglobin, som er et hovedstof i de røde blodlegemer fra blodet, trænger ind i dentintubuli (tandkanalerne) og misfarver tanden. Dette er et tydeligt tegn på at nerven er beskadiget. Under dette forhold skal tanden rodbehandles, men desværre kan rodbehandlingen alene ikke fjerne misfarvningen, som er meget synlig, særlig hvis det er i en fortand (incisiv) i overmunden. Her kan man lave en blegning, som både kan laves internt (med natriumperborat og hydrogenperoxid) og eksternt. Hvis disse ikke giver den helt rigtige farvenuance, så kan man lave en tandkrone med den farve, der ligner de øvrige tænder, så den falder mere naturligt sammenlignet med de andre tænder. 

Ved en af de ovenfor nævnte bevægelser af tanden, kan tandens nerve være revet over. Tandnerven kan kun sjældent reparere sig selv og komme sig efter en sådan bevægelse, og dette ses hyppigst hos børn. Hos voksne vokser nerven sjældent sammen, dette medfører nervedød og tanden skal derfor endobehandles.

Efter en sådan bevægelse kan det lejlighedsvis vise sig at nerven ikke dør helt, men at cellerne påvirkes, så de opløses udefra, ved den del af roden, der er blevet påvirket af traumet. Her taler man om en såkaldt rodresorption (som kan være intern, ekstern eller cervikal). Resorptionen kan nogle gange være så stor, at der kommer et ”hul” ind til tandnerven, hvor bakterier kan kravle ind og medføre betændelse. Her skal der også foretages en rodbehandling. 

Under udboring til en større behandling på en tand, hvor stor mængde tandsubstans skal fjernes, for at gøre klar til en krone- eller bro-behandling fx, kan der komme en skade på nerven. Denne skade kan være af mekanisk eller termisk karakter. Det vil sige at tandlægen enten har boret for hurtigt ind til nerven (mekanisk), eller har boret under forhold, hvor vandafkøling af borespidsen ikke har været tilstrækkelig (varme, termisk). Den varme, som boremaskinen udløser, kan udtørre tanden, skade nerven og medføre inflammation. Denne inflammation kan være kortvarig, hvor nerven heler normalt. Andre gange ses det, at nerven dør, og skal rodbehandles. 

Revner/infraktioner

En tiendedel af alle danskere oplever gener fra deres tænder, forårsaget af revner. Denne revne, som på tandlægesprog kaldes dentin-infraktion, opstår ikke blot i tandemaljen, men går dybere inde i dentinen. Nogle gange medfører den tandfraktur, andre gange vil den give ubehag og gener under tygning.
Årsagen til disse dentininfraktioner kan være for store fyldninger (hvor tanden hellere skal have en krone). Andre årsager kan være en belastning i form af tygning af en hård kerne/sten i maden. Ydermere kan det komme af ekstrem tandskæren (bruxisme). Revner i sig selv kan behandles med en ny fyldning eller en krone, hvis ikke nerven er involveret. Nogle gange venter man for lang tid, og det muliggør indtrængen af bakterier i disse revner og deres passage ind til nerven, som dør. I denne situation skal tanden også rodbehandles.

Behov for retention

Nogle gange kan behandling af en tand være umulig, hvis ikke man har en minimal tandsubstans at arbejde på. Den minimale mængde tand man kan arbejde på er mindst 2 mm rundt om hele tanden. Men det nødvendiggør at man kan bygge tanden op, hvor en stift kan placeres i en af rodkanalerne, for at give tanden retention/greb. Denne retention er afgørende for at tanden kan modstå det tryk og træk den udsættes for under brug.

For at en stift kan placeres og cementeres i en rodkanal skal tanden rodbehandles, inden stift-behandlingen og plastopbygningen. Sådan en tand skal typisk ende med at have en krone

Rodbehandlingsproceduren hos Hvidovre Tandklinik

Her kommer vi med hele proceduren, så det bliver helt klart og tydeligt for dig, hvad vi gør, hvilke instrumenter vi bruger og hvordan forløbet er i sådan en proces.

Hos Hvidovre Tandklinik sigter vi efter den bedste behandling, og det kræver de bedste instrumenter og den nyeste ”state of the art” viden.

Tandlægerne hos Hvidovre tandklinik, går ikke på kompromis med kvaliteten og bruger VW Gold reciprok filsystemet til at udrense kanalerne. Det er mekaniske rodfile, som sidder på en motor, der roterer efter den optimale skånsomme hastighed, for at rense kanalerne grundigt. Fleksibiliteten af disse rodfile gør dem i stand til at arbejde i krumme og bøjede kanaler. Med disse file kan man arbejde sig langsomt og sikkert ned til 1 mm fra rodspidsen. 

Undersøgelserne viser at en rodbehandling med de rette instrumenter har større chance for at opnå en god prognose.  Vores filsystem bliver kun brugt én gang, hvorefter de smides ud. Det sikrer en høj grad af sterilitet og derved forøget chance for en succesfuld rodbehandling. Desuden sikrer det at filene er tilstrækkelig skarpe, så standarden er høj og kvaliteten i top. De andre filsystemer genbruges, og det gør filene sløje og slidte, hvilket øger risikoen for at filene knækker i rodkanalerne, med deraf følgende risiko for rodbetændelse, som i værste fald kan ende med at tanden må rodspidsamputeres eller helt fjernes. 

Man starter rodbehandlingen med en konisk formet fil, der skal gøre plads til de efterfølgende file, der skal ned 1 mm fra rodspidsen. Vi kører efter en crown-down-teknik, der muliggør at filene kan køre ned i kanalerne og så småt udvide dem, og deraf eliminere tilstedeværelsen af bakterier og dødt væv. 

Hver fil har sin egen torque, der måles i N/cm (måle-enhed for Newton pr. centimeter). Torquen er kraften, der drejer filen i kanalen. Fordelen ved systemet er, at filen stopper med at dreje rundt lige så snart modtanden i kanalen bliver for stor, og det er godt i den forstand at risikoen for uheld eller knækket fil i kanalen reduceres betydeligt.

Hver fil har en bestemt diameter og så kører man højere og højere op indtil den rette diameter opnås. Efter hver fil/instrumentering skylles med 15% EDTA for at fjerne smørlaget (smearlayer) og skyllet med 1% natriumhypoklorit, for at desinficere kanalerne. 

Når udresning og desinficering af kanalerne er færdig, så skal vi gør klar til at fylde rodkanalerne. Vi tørlægger rodkanalerne med sterile points af papir, og fugter rodkanalerne med rodcement inden vi fylder med rodfyldning af guttapercha, som er et plastisk materiale specielt egnet som rodfyldningsmiddel. 

Vi tager typisk her endnu et røntgen-billede, hvor vi sikrer os at rodfyldningen har den rette længde og tæthed i kanalerne. Rodfyldningen må ikke være for lang (må ikke stikke udenfor rodkanalen), ej hellere for kort. Rodbehandlingen betegnes som sufficient, når rodfyldningen er tilstrækkelig tæt og når netop 1 mm fra rodspidsen.

Efter rodfyldningen fjernes overskuddet af denne, og tanden får en plastfyldning, for at erstatte den manglende tandsubstans. Hvis der ikke er nok tand tilbage, så må der sættes en stift (eller flere) i den rodbehandlede tanden, hvorved fyldningen vil kunne sig fast. 

Læs også om pris på Inman Aligner. Kontakt os på e-mail kontakt@hvidovre-tk.dk eller telefon +45 3675 1223.

Vi er medlem af

Tandlæge Hvidovre, København er medlem af Tandlægeforeningen
Tandlæge Hvidovre, København, er medlem af selskabet for protetik, funktion og teknologi
Tandlæge Hvidovre, København er medlem af selskab for tand mund og kæbe kirugi
Tandlæge Hvidovre, København, er medlem af Dansk Selskab for Oral Implantologi

Følg vores arbejde på Facebook

Vi opdaterer jævnligt vores facebookside med nyheder og små historier fra dagligdagen her på klinikken.
Du skal være velkommen til at følge os.