Paradontosebehandling i Hvidovre

Tandkødsbetændelse og parodontose kan gøre store skade

Engageret personale

Behagelige omgivelser

Høj Kvalitet

Behandling af tandkødbetændelse og parodontose

Hvidovre Tandklinik kan hjælpe dig af med betændelse i tandkødet og følgeskaderne, som parodontose. Hvis man lader parodontosen udvikle sig, kan det gøre stor skade. Tænder kan blive løse, og kæbeknoglen kan tage skade. 

Kontakt os på 36 75 12 23 og bestil en tandlægetid, så vi kan forhindre skader forårsaget af parodontose.

Du skal være opmærksom på parodontose hvis du:

 • Ryger
 • Har dårlig mundhygiejne
 • Har stress
 • Sjældent går til tandlægen
 • Ofte har tandkødsbetændelse (bløder ved tandbørstning)

Ved begyndende parodontose eller parodontose anbefales det at komme til tandplejer/tandlæge hver 3. måned.

Hvorfor får du tandkødsbetændelse?

Hvis tænderne ikke bliver børstet rene, vil der samle sig skadelige bakterier på tænderne langs tandkødsranden. Når disse bakterier vokser fast på tænderne, dannes der belægninger – også kaldet plak.

Hvis belægningerne ikke fjernes ret hurtigt med fx tandbørste, samt tandtråd eller mellemrumsbørste, vil de vokse til større skadelige bakteriekolonier, som sidder langs tandkødsranden. Hvis belægningerne fortsat får lov at blive siddende på tænderne, forkalker de og bliver til tandsten. Tandsten giver yderligere god grobund for flere bakterier.
Bakteriebelægninger og tandsten ved tandkødsranden irriterer tandkødet, og får det til at hæve og blive rødt pga. begyndende betændelse. Det begynder desuden at bløde fra tandkødet, fx ved tandbørstning, hvilket er de første sikre tegn på tandkødsbetændelse – også kaldet ”gingivitis”.

Behandling af tandkødsbetændelse

Hvis bakteriebelægninger og tandsten fjernes, vil tandkødet ret hurtigt blive sundt igen – normalt uden varige skader. Tandsten kan man ikke selv fjerne, dette gøres af tandlægen eller tandplejeren.
Opretholdes mundhygiejnen herefter, vil tandkødet hele efter ca. 14 dage og blødningen standse.

Parodontose udvikles fra tandkædsbetændelse

Bliver tandkødsbetændelsen ikke behandlet i tide, vil betændelsen brede sig til kæbeknoglen og udvikle sig til parodontose. Kæbeknoglen omkring tandrødderne reagerer ved at gå i opløsning. Det betyder, at knoglen nærmest tandkødsranden trækker sig tilbage. Tandkødslommen (pochen) bliver dybere. Nu kan bakterier og tandsten trænge endnu længere ned under tandkødet og langs tandroden med det resultat, at betændelsen forværres. Forløbet giver sjældent symptomer, og sygdommen kan blive ret fremskreden, uden man selv opdager det. En fremskreden parodontose vil medføre, at tænderne bliver løse og ofte flytter sig i tandrækken.

Almindelig parodontalbehandling (APA)

En almindelig parodontalbehandling foretages, når der ved en undersøgelse er konstateret, at noget af kæbeknoglen er forsvundet samtidig med, at der findes fordybede tandkødslommer. Den almindelige parodontalbehandling omfatter forebyggelse med instruktion og en udvidet tandrensning (hvor tandkødslommen er mindre end 4,9 mm).

I tandkødslommer, som er dybere end 5 mm foretages dybere tandrensning – også kaldet en tandrodsrensning.

Det vigtigste formål med behandling af parodontose er at stoppe sygdommen, så den ikke udvikler sig. Ellers kan det være svært at bevare tænderne på lang sigt.
Tandlægen eller tandplejeren instruerer i, hvordan tænderne skal holdes rene.

Tandrodsrensningen er en vanskelig og ofte tidsrøvende behandling. Hvis tandkødet er meget betændt og ømt, kan det være nødvendigt at lokalbedøve. Hvis tandkødslommerne er meget dybe, kan tandrodsrensningen måske kun færdiggøres i forbindelse med en tandkødsoperation.

Udvidet parodontalbehandling (UPA)

Udvidet parodontalbehandling foretages kun i tilfælde, hvor der konstateres at noget af kæbeknoglen er forsvundet samtidig med, at der findes fordybede tandkødslommer på 5 mm eller derover. Der kan herforuden ses et eller flere af følgende symptomer:

 • Blødning ved måling af tandkødslommer.
 • Pusflod/væske fra tandkødslommen.
 • Løse tænder.
 • At tænderne har flyttet sig.

Den udvidede parodontalbehandling omfatter en parodontalundersøgelse med bl.a. en registrering af, hvor meget tandkødet har trukket sig tilbage, hvor dybe tandkødslommerne er, om der er blødning og om tænderne er løse. Der udfærdiges diagnoser, informeres og laves behandlingsplan. Efterfølgende foretages en udvidet tandrensning (hvor tandkødslommen er mindre end 4,9 mm), og forebyggelse med instruktion.

I tandkødslommer dybere end 5 mm foretages dybere tandrensning – også kaldet en tandrodsrensning.

Parodontalkirurgi

I de tilfælde, hvor parodontosen er fremskreden, kan det være nødvendigt at stoppe sygdommens videre forløb med en tandkødsoperation. Denne operation har 3 formål:

 1. At mindske tandkødslommerne
 2. At få overblik over tandroden og kæbeknoglen, så tandroden kan renses helt ren.
 3. At genopbygge noget af kæbeknoglen, hvis det er muligt.

En tandkødsoperation foretages altid under lokalbedøvelse, og efter operationen bliver man ofte syet. Idet der ikke må bruges tandbørste omkring de opererede tænder indtil stingene fjernes (efter ca. 1 uge), skal man holde rent med en særlig mundskyllevæske (Klorhexidin). Derefter er det vigtigt at komme i gang med tandbørstningen og renhold i mellemrummene.

Efter tandkødsoperationen vil tænderne blive noget længere at se på, samtidig med at tænderne i en kort periode kan blive løsere. Endvidere oplever mange også, at tænderne er blevet mere følsmme overfor især kulde og varme. Disse oplevelser opnås fordi tandkødet bliver sundt og ikke er hævet mere.

Supplerende behandlinger

 • Antibiotika: Det kan ofte være nødvendigt at supplere den normale parodontosebehandling med antibiotika. Det gøres ved, at man tager antibiotika-tabletter gennem noget tid.
 • Membranbehandling: Hvis en enkelt tand er ramt af parodontose på kun den ene side af tandroden, kan man med den såkaldte membranbehandling forsøge at genopbygge den mistede kæbeknogle ved et lille operativt indgreb under lokalbedøvelse.

Ses der tegn på parodontose eller har man parodontose anbefales det, at man stopper med at ryge, da rygning er en stor risikofaktor i forhold til parodontose. Rygning giver desuden forringet behandlingsrespons- og prognose.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon eller via kontaktformularen.

Skriv til os

Udfyld formularen, hvis du har brug for en tandlægetid. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

VI ER MEDLEM AF

Følg vores arbejde på Facebook

Vi opdaterer jævnligt vores facebookside med nyheder og små historier fra dagligdagen her på klinikken.

Du skal være velkommen til at følge os.