Vores tandlæge på mission i Palæstina

TUGVores dygtige tandlæge Ammar skiftede klinikken i Hvidovre ud med en klinik i Palæstina, da han som teamleder i andet år i træk rejste ud som frivillig for den humanitære organisation Tandsundhed Uden Grænser (TUG).

Ammar er netop hjemvendt fra en dentalmission i det konflikt-ramte land, hvor han sammen med en gruppe danskere har ydet tandlægehjælp til lokale børn og unge. De lange arbejdsdage bød på alt fra behandling af akutte smerter til forebyggende oplysningsarbejde om tandbørstning, kost og tandsundhed.

For Ammar Al-Moalem var det en øjenåbner at opleve på første hånd, hvor store konsekvenser dårlig tandsundhed, og de smerter det medfører, har for børnene.

”For nogle børn er tandsmerterne så store, at de i lange perioder må blive hjemme fra skole, hvilket både har betydning for det enkelte barns sociale liv og trivsel, men også på den lange bane ved, at børnene får sværere ved at bestå deres afgangseksamen. Hvert barn, hvis tandsmerte vi afhjælper eller helt forhindrer, er vi også med til at give bedre fremtidsmuligheder”, siger han.

Til daglig arbejder Ammar som tandlæge hos Hvidovre Tandklinik, men han valgte at bruge sin vinterferie i uge 7 anno 2019 samt 2020 på frivilligt arbejde for TUG, for at komme ud i verden og gøre en forskel. At han gjorde en forskel, er Ammar ikke i tvivl om.

Dentalmissionen strakte sig over 10 dage, og som teamleder har Ammar tænkt sig at tage ned og hjælpe børnene hvert år. Tanken om at en fjerdedel af alt sygefravær skyldes tandpine er uudholdelig, og en lille indsats årligt er en stor hjælp til børnene.

”Det var en kæmpe oplevelse at være udsendt og det var så motiverende at se, hvor stor en forskel vi med ret simpelt udstyr kunne gøre for det enkelte barn. Vi tager tandbørstning for givet herhjemme, men for mange af de lokale børn, jeg mødte, var det første gang, de hørte om tandbørstning og sammenhængen mellem manglende tandbørstning og tandsmerter.”

Sundere tænder – bedre fremtid

TUG er en dansk humanitær organisation, som siden 2002 har arbejdet på at forbedre tandsundheden i nogle af verdens fattigste lande som Rwanda, Cambodja, Peru og Palæstina. Resultater fra TUG’s projekter viser, hvordan fokus på tandsundhed forbedrer børns livsmuligheder. 84% færre børn havde tandpine 3 år efter projektet løb af stablen, hvilket resulterede i, at skolefraværet faldt med 54% i samme periode.

Foruden at udsende frivillige tandlæger, klinikassistenter og tandplejere til dentalmissioner, har TUG fokus på at drive bæredygtige skolebaserede udviklingsprojekter således, at projekterne kan videreføres af lokale kræfter. Her undervises lokale lærere, sundhedspersonale og forældre i vigtigheden af god mundhygiejne.

I Danmark har der længe været fokus på sammenhængen imellem børns trivsel og tandsundhed. Den første skoletandklinik i Danmark åbnede i Svendborg i 1896, og i 1971 blev Lov om Børnetandpleje vedtaget, hvorefter alle børn skulle have adgang til gratis forbyggende og behandlende tandpleje.

Kontakt Hvidovre Tandklinik:

Contact Us

Vi er medlem af

Tandlæge Hvidovre, København er medlem af Tandlægeforeningen
Tandlæge Hvidovre, København, er medlem af selskabet for protetik, funktion og teknologi
Tandlæge Hvidovre, København er medlem af selskab for tand mund og kæbe kirugi
Tandlæge Hvidovre, København, er medlem af Dansk Selskab for Oral Implantologi

Derudover støtter vi

Tandlæge Hvidovre, København er medlem af Vi støtter Kunsten at redde liv